அன்பார்ந்த பக்தர்களே,
கந்த சஷ்டி என்பது முருகக் கடவுள் சூரனை அழித்த பெருமையை சைவ சமயத்தவர்கள் கொண்டாடும் ஒரு விழாவாகும்.
சஷ்டி என்றால் ஆறு ஆகும். ஐப்பசிமாதம் சுக்கிலபட்ச பிரதமை முதல் சஷ்டி ஈறாக உள்ள ஆறு நாட்களும் கந்த சஷ்டி காலமாகும். இந்த ஆறு நாளையும் சைவர்கள் விரத நாட்களாக கருதுகின்றனர்.

Dear Devotees,
Kantha Sashti is celebrated by Saivites and Hindus to thank Lord Muruga to have destroyed Asura Sooran. Sashti means SIX. Kantha Sashti Viratham is observed in Tamil month Aipasi for six days during Sukla Padcha starting from Pirathamai and ending with Sashti.

Oct.20 ஐப்பசி 04 Fri – வெள்ளி கந்தசஷ்டி விரதம் ஆரம்பம்
Kanthasashdi Viratham Begins
Oct.25 ஐப்பசி 09 Wed – புதன் கந்தசஷ்டி விரதம் முடிவு (சூரன்போர்)
Kanthasashdi Viratham Ends (Sooranpoor)
Oct.26 ஐப்பசி 10 Thu – வியாழன் முருகன் திருக்கல்யாணம்
Murugan Thirukalyaanam

குறிப்பு: கந்த சஷ்டி 6 நாட்களும் முருகப் பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்ய விரும்பும் அடியார்கள் கோயில் பணிமனையில் பதிவு செய்யுங்கள் .
Note: Devotees who like Archananai performed on all Kantha Sashti 6 days to Lord Murugan kindly register at the Temple Office.

ஓம் நமசிவாய!