விநாயக சஷ்டி விரதம் இந்து மக்களினால் கடைப்பிடிக்கப்படும் விநாயக விரதங்களுள் ஒன்று. இது கார்த்திகை மாத தேய்பிறைப் பிரதமை முதல் மார்கழி மாத வளர்பிறை சஷ்டித் திதி வரையுள்ள இருபத்தொரு நாட்கள் அனுட்டிக்கப்படும் விரதமாகும். இதை பெருங் கதை விரதம், பிள்ளையார் கதைவிரதம் எனவும் அழைப்பர்.

முதல் இருபது நாட்களிலும் ஒருபோது உண்டு, பிள்ளையார் கதையைப் பெரியோர்கள் சொல்லக் கேட்டுக் கொண்டு எப்போதும் தியானத்தில் இருப்பவர்களாக நாட்களைக் கழித்தல் வேண்டும்.

இறுதிநாள் மட்டும் உணவை விடுத்து மறுநாட்களையில் பாரணை செய்துவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளுதல் மரபு. ஈழத்தில் உள்ள விநாயகர் ஆலயங்களில் இவ்விரதகாலங்களில் வரதபண்டிதரின் பிள்ளையார் கதை, விநாயக புராணம் என்பவற்றைப் பராயணம் செய்யும்வழக்கம் நெடுங்காலமாகப் பேணப்பட்டு வருகின்றது.